Hiện tại có rất nhiều website giả mạo, các bạn không truy cập để tránh bị hack tài khoản và dính virus
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 1
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 2
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 3
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 4
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 5
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 6
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 7
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 8
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 9
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 10
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 11
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 12
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 13
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 14
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 15
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 16
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 17
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 18
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 19
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 20
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 21
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 22
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 23
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 24
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 25
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 26
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 27
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 28
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 29
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 30
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 31
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 32
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 33
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 34
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 35
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 36
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 37
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 38
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 39
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 40
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 41
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 42
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 43
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 44
Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần chap 40 - Trang 45
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Hoàng Wanky
Hoàng Wanky Cấp 4
check tuzi
Mèo Đại ca
Mèo Đại ca Cấp 5
Con heo võ mồm trình thách đấu à emo
Chí Tôn Kiếm Thần
Chí Tôn Kiếm Thần Cấp 5
Heo này dảk vc* }
n
n Cấp 4
main nghiêm túc 1 lần thử coi nào
Vo Kiet
Vo Kiet Cấp 5
nNghiêm túc cái bị lủng trời liền :)))
n
n Cấp 4
Vo Kietemo
Bcfh Trunggg
Bcfh Trunggg Cấp 5
Đời đầu chỉ biết chia hành lí đời sau khẩu nghiệp đầy mk
Phan An
Phan An Cấp 4
Bcfh Trungggvãi cả chia hành lí
Gà
Cấp 4
Tổ tiên của con heo này ko phải Thiên Bồng Nguyên Soái đó chứemo
Loli Is Da Best
Loli Is Da Best Cấp 5
thiên bồng nguyên soái chỉ có nghĩ đến việc chia hành lí thôi chứ không chửi gớm vậy dc
Akatsuki Kojou
Akatsuki Kojou Cấp 4
Còn lợn hài vl
Le Luc
Le Luc Cấp 4
Đúng là heo đại ca đánh úp sọt là giỏi :)))
Nguyen Sang
Nguyen Sang Cấp 5
Múa kiếm ko có bông thì sao cân 2 đc
Tokisaki Kurumi
Tokisaki Kurumi Cấp 5
Nguyen Sangemo
Nguyễn Nhật Nam
Nguyễn Nhật Nam Cấp 4
tổ tiên là thần? Kèo này là cháu chắt của Trư 8 Giới rồi
Huynh
Huynh Cấp 5
Con heo chửi chiến vãi nồi
Hít -le cộng sản
Hít -le cộng sản Cấp 4
Cái này cho con heo đi chọc thằng khác rồi chạy về là ngon
Nguyễn Trân
Nguyễn Trân Cấp 3
emoheo mỏ hỗn quá hỗn rồi
Nguyen Minh
Nguyen Minh Cấp 4
Bankai lv5 uhuhuh
TriHienKun
TriHienKun Cấp 5
emohẳn susano
TTB - Beat Hunter
TTB - Beat Hunter Cấp 5
TriHienKunSusano gì bát giới có thân thồng biến to thu nhỏ mà