Hiện tại có rất nhiều website giả mạo, các bạn không truy cập để tránh bị hack tài khoản và dính virus
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 1
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 2
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 3
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 4
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 5
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 6
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 7
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 8
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 9
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 10
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 11
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 12
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 13
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 14
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 15
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 16
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 17
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 18
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 19
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 20
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 21
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 22
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 23
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 24
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 25
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 26
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 27
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 28
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 29
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 30
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 31
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 32
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 33
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 34
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 35
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 36
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 37
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 38
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 39
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 40
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 41
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 42
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 43
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 44
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 45
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 46
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 47
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 48
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 49
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 50
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 51
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 52
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 53
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 54
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 55
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 56
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 57
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 58
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 59
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 60
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 61
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 62
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 63
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 64
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 65
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 66
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 67
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 68
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 69
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 70
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 71
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 72
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 73
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 74
Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại! chap 17 - Trang 75
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
An Duyệt Tiên Tử
An Duyệt Tiên Tử Cấp 4
Dễ thương mà nhỉ, cốt truyện hay, nét vẽ được, trừ mấy con mụ phiền phức kia ra thì truyện hợp gu phết
Lindy Dayy
Lindy Dayy Cấp 4
An Duyệt Tiên TửUk mấy con mụ kia phiền phức vãi
MT
MT Cấp 5
Lindy DayyCùng suy nghĩ với 2 người
Thỏ Béo
Thỏ Béo Cấp 3
Ông bác sĩ hề vl
Vô Danh
Vô Danh Cấp 4
Tội ổng bác sĩ vcl emo
Vô Lại
Vô Lại Cấp 4
Vô DanhXin avata đi a bn
Nguyen Anh
Nguyen Anh Cấp 4
từ thể loại từ tiên sao nay tui chuyển sang thích thể loại này đc ta
IfToday Your Lastday
IfToday Your Lastday Cấp 5
Main nói: Xung ti a Xéng ni la
                  Huynh đệ ah nhớ cậu rồi
                 Bên đó cậu sống tốt không
                 Bên này ta sống vẫn tốt
                 Xung ti a phang xin pa
                 Huynh đệ ah yên tâm đi
emo😊😊😆😆😆😂😂😁😁😀😀😃😃
Ngô Tà
Ngô Tà Cấp 5
Tự nhiên thấy vẻ mặt lúc sợ hãi của main cũng dễ thương :)) (dù biết là nó diễn)
Thích truyện tranh
Thích truyện tranh Cấp 4
hóa ra main chê bé người rối diễn chưa đủ ác:)))
tội bé vl
ẩn danh
ẩn danh Cấp 4
tự nhiên chuyện này làm nhớ đến bác sĩ Cố mấy friend ạ, cũng cầm cưa rượt nè, nhưng thay cái là rượt ma chứ ko rượt người(sát nhân)
Gấu Huy
Gấu Huy Cấp 4
ẩn danhCủa truyện nào vậy bạn
ẩn danh
ẩn danh Cấp 4
Gấu HuyToàn Cầu Sụp Đổ, đây là tên truyện nha
-_- Anh
-_- Anh Cấp 4
Gấu Huyké                 :)
Gấu Huy
Gấu Huy Cấp 4
ẩn danhThank you.
Lot
Lot Cấp 4
Nó bó vậy đi vệ sinh kiểu del j mà để bồn cầu ở đó emo
Haha
Haha Cấp 4
Hiện tại t cùbg sư phụ đã trừ tà cho ma nữ rạch miệng xong tiếp theo nơi này là mục tiêu của ta và sư phụ hỡi các ma nữ hãy hỏag sợ trước taemo
Bạch
Bạch Cấp 4
Đm ma quỷ trước mặt thằng này không bằng con chó nữa
TPL
TPL Cấp 4
BạchVậy ông chưa đọc nơi này có yêu khí rồi n9 bên đó càng giết ma quỷ càng mạnh nó dí nó vác đao nó rượt chém ma như con emo
Chúa hề
Chúa hề Cấp 3
TPLemo
Nah
Nah Cấp 4
TPLBộ này drop rồi đk
TPL
TPL Cấp 4
NahĐúng rồi khứa tác giả bận viết bộ khác rồi mà thấy bộ nơi này có yêu khí hây hơn bộ kia kiểu cổ đại không thấy hây bằng
Nah
Nah Cấp 4
TPLBộ cổ đại là bộ nào vậy ô
TPL
TPL Cấp 4
NahBạch Cốt Đại Thánh
Tác giả: giảo hoả
Nah
Nah Cấp 4
TPLÀ t biết bộ này mà đúng là ko hay thật côta truyện hơi thiếu chặt chẽ vs cả diễn biến hơi nhanh nma bộ đó hình như drop luôn rồi hay sao mà ko thấy ra chap ms
oni chan
oni chan Cấp 4
bây giờ ai mới cần bác sĩ tâm lý nào
Chúa hề
Chúa hề Cấp 3
oni chanChắc bác sĩ cần bác sĩ khác tới khám đấy emo
Vi phạm Bản quyền
Vi phạm Bản quyền Cấp 5
emo
Hhhh
Hhhh Cấp 4
Đm phản diện
Tiểu Cơ
Tiểu Cơ Cấp 5
Tội ông bác sĩ vlemo